Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor –
prevention och behandling

Vårdprogrammet baseras på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid
ohälsosamma levnadsvanor från 2018.

Målgruppen är i första hand vårdpersonal som möter
patienter, och chefer från och med första linjens vård. Vårdprogrammet vill ge vägledning och inspiration för hur hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet. Förenklat kan det uttryckas som att de nationella riktlinjerna anger vad som bör göras, medan vårdprogrammet ger vägledning hur det kan ske.

Innehållstext

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar vårdprogram levnadsvanor.pdf Pdf, 81.6 kB. 81.6 kB 2021-06-23 11.13

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.