Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga

Svensk sjuksköterskeförening har inte fått denna remiss, vilket är särskilt märkligt, eftersom vi benämns i underlaget. Vi ser också att remissen enbart gått ut till de lärosäten som har läkarutbildning. Vi finner det anmärkningsvärt att inte alla lärosäten som har sjuksköterskeutbildning fått ta del av remissen.

Sammanfattning

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar: Delegationens uppdrag och utredning, Sveriges beredskap för kris har under de senaste två åren utmanats på många olika sätt på grund av pandemi och brister har framkommit inom flera områden inom hälso- och sjukvård, vilket hade varit möjligt att förebygga. Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom slutbetänkandet i stora drag. Vi vill dock lyfta några aspekter och även farhågor under utvalda kapitel.
Definitioner Begreppet ”katastroftillstånd” används flera gånger, men utan att definieras, vilket är en nödvändighet för att förstå hur och när lagarna ska tillämpas. Vi föreslår därför att man inledningsvis definierar och exemplifierar begreppet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss Hälso- och sjukvårdens beredskap SOU 2022 6. 220609.pdf Pdf, 207.2 kB. 207.2 kB 2022-10-18 09.38

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.