Nationell högspecialiserad vård thoraxapertursyndrom

Vi tillstryker sakkunniggruppens förslag om att området lämpar sig för nationell högspecialiserad vård (NHV) och föreslaget antal enheter.

Genomgående finns det sparsamt med omvårdnadsaspekter i detta dokument. Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade insatser av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med särskild kompetens i hela vårdkedjan, vilket är inte är beskrivet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nationell högspecialiserad vård thoraxaperturyndrom.pdf Pdf, 140.3 kB. 140.3 kB 2024-04-09 12.44

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.