Tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Svensk sjuksköterskeförening har med intresse läst remissen ”Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)”.
Föreningen ställer sig i sak positiv till utredningen och anser att det finns behov att underlätta kommunikationen mellan huvudmännen och att ett förverkligande av visionen om en sammanhållen journal och delande av information.

Sammanfattning synpunkter

  • Det liggande förslaget innebär en ökad arbetsbörda på sjuksköterskor inom äldrevården och primärvården då patienter, omsorgstagare och anhöriga kommer ha många frågor. Detta behöver beaktas.
  • Förslaget saknar ekonomisk konsekvensanalys.
  • Förslaget brister i analysen av integritet för vårdmottagare.
  • I förslaget skriver man att en kontrollerande anhörig ändå kan komma åt de uppgifter den anhöriga vill åt, och därmed släpper man integritetsdiskussionen, ett orimligt resonemang. Svensk sjuksköterskeförening anser inte att detta på något sätt kan betraktas som patientsäkert.
  • Förslaget brister i analys av integritet för vårdpersonal.
  • Att kontrollera legitimation är helt och hållet en arbetsgivaruppgift, möjligheten ska inte finnas för allmänheten. Vårdyrket är tillräckligt utsatt utan att patienter och anhöriga ska ha tillgång till personuppgifter inklusive personnummer.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården.pdf Pdf, 187.7 kB. 187.7 kB 2021-09-07 10.36

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.