Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram för merkelcellscancer. Betydelsen av hela teamets insatser både före, under och efter behandling för att patienten skall ha så goda förutsättningar som möjligt att klara av hela behandlingsperioden är utförligt beskrivet.

Vårt remissvar är avgränsat till kapitlen 18 omvårdnad och rehabilitering, 19 egenvård, 21 underlag för nivåstrukturering, 23 kvalitetsindikatorer och målnivåer samt
26 vårdprogramgruppens sammansättning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
vårdprogrammet för Merkellcellscancer.pdf Pdf, 203.1 kB. 203.1 kB 2020-11-26 10.27

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.