En stärkt försörjningsberedskap

Svensk sjuksköterskeförening har med stort intresse läst remissen ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Sammanfattning
Svensk sjuksköterskeförening stödjer förslagen och utredningens slutsatser

  • att Socialstyrelsen ska ha det statliga ansvaret för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården,
  • att hälso- och sjukvårdshuvudmännen ska utöka sin lagerhållning av sjukvårdsprodukter som används till vardags och att regeringen bestämmer vad och hur mycket som ska lagerhållas,
  • att det ska ställas nya krav på öppenvårdsapotekens lagerhållning,
  • hemberedskap
  • att det införs en ny lag om lagerhållningsskyldighet
  • att det ska inrättas statliga säkerhetslager och att Socialstyrelsen ansvarar för dem samt
  • att tillverkningsberedskap behöver förberedas.

För det fortsatta arbetet är det viktigt att professionen blir involverad, då sjuksköterskor är de som står i frontlinjen inom hälso- och sjukvård och besitter nödvändig sakkunskap. Vidare anser Svensk sjuksköterskeförening att frågan om delegering av arbetsuppgifter samt läkemedel bör omnämnas då detta kan ställa till problem i en katastrofsituation när detta inte är tydligt reglerat

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
En stärkt försörjningsberedskap.pdf Pdf, 174.7 kB. 174.7 kB 2021-08-09 09.44

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.