Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

I utkastet till proposition föreslås att skyldigheten att kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista (NLL) senareläggs till den 1 december 2025 i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023. Även E-hälsomyndighetens informationsskyldighet i vissa fall föreslås träda i kraft den 1 december 2025 som en följd av att kravet på anslutning till registret senareläggs.

Svar: Svensk sjuksköterskeförening är positiva till utkastets förslag att kravet på anslutning 1 maj 2023 mellan vårdinformationssystemen och registret nationell läkemedelslista enligt 9 kap. 1 § lagen (2018:1212) skjuts upp, eftersom förutsättningarna för en ändamålsenlig integrering inte kommer att hinna uppnås tills dess. Nuvarande lagstiftning med obligatorisk anslutning av vårdinformationssystemen (VIS) till NLL senast 1 maj 2023 tolkats så att den s.k. transformatorn som överför information från VIS till NLL skulle tas ur drift detta datum. Förutsättningar finns inte för att till 1 maj 2023 hinna integrera VIS mot NLL. Receptförskrivning (E-recept) skulle inte längre kunna göras direkt i VIS utan skulle behöva göras via den s.k. Förskrivningskollen eller andra webbaserade system med separat inloggning. Det skulle medföra risk för manuellt dubbelarbete, som tar tid från annat och som ökar risken för att ordination och förskrivning bli mindre säker och/eller att läkemedelsinformation blir inkorrekt
Det nya slutdatum som föreslås, 1 dec 2025, anser vi dock inte medger tillräcklig tid för att de förväntade patientsäkerhetsvinsterna med nationella läkemedelslistan ska erhållas, och att nya risker i stället uppstår.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar_S2022-03952 _Svensk sjuksköterskeförening.pdf Pdf, 88.7 kB. 88.7 kB 2022-12-09 08.27

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.