Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård - vårdområdet ryggmärgsskador

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att de definierade diagnosgrupperna ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter.

I förslaget anges att dessa patientgrupper kräver hög kompetens vilket vi är eniga om. Svensk sjuksköterskeförening anser att det krävs stor kunskap och erfarenhet i omvårdnad för att kunna vårda dessa patienter vilket kräver specialistutbildade sjuksköterskor. Det är anmärkningsvärd att underlaget istället för att skriva specialistutbildade sjuksköterskor benämner denna kvalificerade profession som omvårdnadspersonal.

Även när de gäller krav på utbildning anges inte specialistutbildning av sjuksköterskor utan omvårdnadspersonal. Det är en oacceptabel benämning som behöver ändras. Det finns ingen allmän utbildning för omvårdnadspersonal utan specialistutbildning av sjuksköterskor är en reglerad utbildning som leder till en skyddad yrkestitel.

Varaktiga uppföljningarna som inte kräver den högspecialiserade vårdens kompetens bör bedrivas på länssjukhus. Detta behövs både för att personer med ryggmärgsskada enkelt ska kunna få uppföljande vård samt för att säkerställa att kompetens och erfarenhet finns i hela vårdkedjan även inom länet. Exempelvis är trycksår är en allvarlig och inte helt ovanlig komplikation vid ryggmärgsskada som i värsta fall kan leda till död utan adekvat behandling och stöd från det lokala ryggmärgsskadeteamet. För dessa patienter är långa resor till högspecialiserad enhet inte optimalt, då sårområdet inte skall belastas. Det finns även personer som väljer bort uppföljningar om de inte sker i närområdet t.ex. på grund av långa resor.

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar har utarbetats med underlag från Riksföreningen för anestesi och intensivvård, Svensk Neurokirurgisk Sjuksköterskeförening och Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.