Nationellt vårdprogram för akut onkologi

Vårdprogrammet uppfyller väl det övergripande målet med vårdprogrammet att uppmärksamma allvarliga symtom och tillstånd hos cancerpatienter där akuta åtgärder är nödvändiga oavsett var i vården patienten söker.
Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till vårdprogram och anser att det kan utgöra ett betydelsefullt bidrag till en jämlik vård.


Programmet ger en bra översikt över bakgrund, symtom, handläggning, observandum och hänvisar till relevanta länkar. Initial medicinsk och annan symtomhantering finns under respektive symtom.


Vårdprogrammet ger relevant information kring initial handläggning av patienten. Hänvisning till andra vårdprogram eller hemsidor som är tillämpliga finns under respektive kapitel.


Det finns två sjuksköterskor representerade i arbetsgruppen vilket är positivt. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser dock att det även ska finnas en disputerad sjuksköterska i arbetsgruppen.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Anna-Karin Ax
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Vårdprogram Akut Onkologi.pdf Pdf, 72.6 kB. 72.6 kB 2020-10-27 15.20

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.