Nationellt vårdprogram: Obstruktiv sömnapné hos vuxna

Sömnapné är en vanlig sjukdom som drabbar vuxna i alla åldersgrupper. Kartläggning av sömnapnégrad, symtombörda, inverkan av samsjuklighet och ökad
risk for trötthetsrelaterade olyckor kräver standardiserad utredning.
Vårdprogrammet beskriver behandlingsformer, hur bedömning och klassifikation av andningsstörningar under sömn
samt patientrelaterade faktorer inverkar på behandlingsvalet. Dokumentet ska bidra till en mer
jämlik och bättre behandling av patienter med misstänkt sömnapné.

Innehållstext

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförening_ Remissvar OSA.pdf Pdf, 123.4 kB. 123.4 kB 2021-06-23 11.17

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.