Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Vårdprogrammet har tagit ett föredömligt helhetsgrepp som följer vården från prehabilitering till långtids-rehabilitering där kontaktsjuksköterskans roll är av stor vikt i de flesta områden som vårdprogrammet berör.

Omvårdnad
Det framgår tydligt att kontaktsjuksköterskans roll är betydelsefull genom hela vårdprocessen. Värdet av kontinuerlig kontakt med namngiven kontaktsjuksköterska framgår.

Specifika områden för omvårdnad är gedigna och tydligt beskrivet i kapitel 5,9,11,13,18 med ett brett spektrum av symtom, biverkningar, samt omvårdnadsåtgärder för symtomhantering och behandling.

Min Vårdplan, aktiv överlämning, löpande bedömning, sexuell och reproduktiv hälsa, är väl beskrivna. Även hänvisningar till relevanta referenser och länkar finns.

Egenvård
Relevant egenvård är väl beskriven i kapitel 11 och 12

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar rehabilitering.pdf Pdf, 173.3 kB. 173.3 kB 2020-11-26 10.08

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.