Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Föreningen ställer sig bakom föreslagna förändringar i föreskriften och välkomnar den utökade möjligheten för sjuksköterskor att förordna läkemedel och desammas rätt att rekvirera teknisk sprit och läkemedel för människa. Svensk sjuksköterskeförening delar även uppfattningen att i bilaga HSLF-FS 2021–75, läkemedel som sjuksköterskor får förskriva uppdatera med ATC-kod R06AA11. Svensk sjuksköterskeförening önskar också påtala att konsekvensbeskrivningen är välbeskriven och beskriver förväntade konsekvenser på ett föredömligt vis.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.pdf Pdf, 103.8 kB. 103.8 kB 2023-03-06 11.45

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.