Remissvar Riktlinje för diagnos och uppföljning vid icke-arteritisk ischemisk optikusneuropati (NAION)

Syftet med denna riktlinje är att ge ett stöd till ögonsjukvården för att på ett enhetligt sätt bedöma och följa patienter med NAION.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar NAION Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för ögonsjukvård.pdf Pdf, 93.5 kB. 93.5 kB 2021-11-26 10.24

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.