Remissvar Vägledning för vårdhygieniskt arbete

Målet för denna Vägledning för vårdhygieniskt arbete är att bästa kunskap om vårdhygien finns tillgänglig och används, så att varje person vid varje kontakt med vård och omsorg samt tandvård möter en verksamhet med god hygienisk standard där riskerna för smittspridning och vårdrelaterade infektioner har minimerats.

Detta dokument är viktigt och välkomnas av Svensk sjuksköterskeförening och Hygiensjuksköterskesektionen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Svensk sjuksköterskeförening och Hygiensjuksköterskesektionen Vårdhygien.pdf Pdf, 111.5 kB. 111.5 kB 2021-11-26 10.19

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.