Stamcelltransplantationer

Vi noterar att sakkunniggruppen består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Omvårdnadsutmaningar

De patienter som bedöms vara aktuella för denna komplexa behandling, som är förenad med en relativt hög transplantationsrelaterad mortalitet, ställs inför stora utmaningar. Inte minst med tanke på att behandlingen i flera fall kommer att utföras utanför hemregionen. Teamet är mycket betydelsefullt, före, under och i efterförloppet av behandlingen men innebär många vårdkontakter för patienten. En uppenbar risk är att patienter och närstående hänvisas fram och tillbaka mellan den högspecialiserade vården och vården i hemregionen och på så sätt blir budbärare i den egna vården.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Svensk sjuksköterskeförening Stamcellstransplantationer.pdf Pdf, 59.6 kB. 59.6 kB 2021-05-20 09.10

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.