Riktlinje för behandling
av narkolepsi hos barn
och vuxna

Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom med störd sömnreglering.
Narkolepsi har flera symtom men kopplas ofta till ett antal huvudsymtom: okontrollerad dagtrötthet med ofrivilliga insomnanden, kataplexier, uppsplittrad nattsömn, sömnparalyser och hallucinationer i samband med insomnande eller uppvaknande. Det finns ingen botande behandling, vilket innebär att god symtomlindrande behandling är viktig. Denna innefattar även icke-farmakologisk behandling som råd och stöd och
egenvård. Riktlinjen presenterar en behandlingsalgoritm för läkemedelsbehandling.

Innehållstext

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar_Narkolepsi.pdf Pdf, 46.4 kB. 46.4 kB 2021-06-23 11.15

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.