Omvårdnadsmagasinet

Omvårdnadsmagasinet - vi skriver om omvårdnadsforskning och utveckling.

I populärvetenskapliga artiklar, reportage och intervjuer vill Omvårdnadsmagasinet inspirera sjuksköterskor i deras professionella utveckling genom att sprida kunskap från aktuell omvårdnadsforskning och berätta om nya arbetssätt och på så sätt även bidra till att nya forskningsresultat omsätts i klinisk verksamhet.

Omvårdnadsmagasinets utgångspunkt är att skriva om forskningen och den kliniska tillämpning så att ett ämne kan intressera alla sjuksköterskor, från forskare till kliniskt verksamma.

Omvårdnadsmagasinet ges ut av Svensk sjuksköterskeförening och går till föreningens medlemmar. det går också att prenumerera på tidningen. Upplagan är cirka 54 100 exemplar.

Annonsera i Omvårdnadsmagasinet

Är du intresserad av att annonsera i magasinet? Mer information om upplaga och priser finns på vår sida med annonsinformation.

Annonsinfo »

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar