Reglerad yrkestitel för undersköterska

Remissvar avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad.

Synpunkter
Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom Socialstyrelsens författningsförslag.

Föreningen ser beslutet om bevis för skyddad yrkestitel undersköterska som ett avgörande steg i arbetet för en säker vård och omsorg. En nationell yrkesutbildning med skyddad yrkestitel för yrket undersköterska behövs för att säkerställa och tydliggöra teamets samlade kompetenskrav. Undersköterskor behövs i teamet och i omvårdnaden av patienterna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförening remissvar Undersköterska 4.1-21217_2022.pdf Pdf, 161.7 kB. 161.7 kB 2022-10-11 09.53

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.