Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård om omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Synpunkter

Föreningen delar utredarens problembeskrivning och analys att äldre personers vård och omsorg behöver stärkas. Det finns väl kända brister i ledarskap, samordning, kontinuitet, kompetens och bemanning i vård och omsorg för äldre personer. Svensk sjuksköterskeförening har länge och i olika sammanhang framfört att den kommunala primärvården är underdimensionerad avseende bemanning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för att en god och säker vård ska kunna garanteras. En ambitionshöjning med en stärkt vård och omsorg om äldre personer förutsätter en ökad resurstilldelning och att teamets kompetens tas till vara på alla organisatoriska nivåer. Föreningen efterlyser en plan med reella resurser för att lagförslagen ska kunna förverkligas.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård om omsorg för äldre personer S2022_03277.pdf Pdf, 187.7 kB. 187.7 kB 2022-11-14 10.23

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.