Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram för skivepitel i huden.
Vårt remissvar är avgränsat till kapitlen 14 omvårdnad och rehabilitering, 15 Specifik omvårdnad vid skivepitelcancer och 23 vårdprogramgruppens sammansättning.

Kapitel 14 Omvårdnad och rehabilitering och kapitel 15 Specifik omvårdnad vid skivepitelcancer i huden
Omvårdnad är väl beskrivet för de olika behandlingsformerna med relevanta omvårdnadsåtgärder för symtomhantering. Referenser finns i kapitlen men skulle kunna kompletteras med fler och nyare referenser.
Kapitel 16 Egenvård
Egenvård är mycket väl beskriven.
Kapitel 23 Vårdprogramgruppen
Det är en brist att endast en sjuksköterska ingår i vårdprogrammet. Vi anser att det bör vara två specialistsjuksköterskor varav en helst disputerad.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena Ullgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Ulrika Persson
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss skivepitelcancer.pdf Pdf, 145.9 kB. 145.9 kB 2020-11-26 09.04

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.