Kontakt

Medlemsfrågor:

info@swenurse.se

telefon måndagar och torsdagar kl. 13-16.00
08-412 24 21

Telefonen har stängt - endast kontakt via epost:

Torsdag 25 maj
Måndag 5 juni
Torsdag 15 juni
Vecka 25-31 sommarstängt

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

Organisationsnummer: 802002-9842

Fakturaadress:
Svensk sjuksköterskeförening
Kund-id LKH2171
FE 108
105 69 Stockholm

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.