Vårdmiljöns betydelse

Vårdmiljöns betydelse

Målsättningen med en stödjande vårdmiljö är att skapa en personcentrerad miljö där patienter, närstående och vårdpersonal känner sig välkomna, sedda och delaktiga. Hur miljön är utformad har stor betydelse som stimulans för hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor har ansvar för att se till att vårdmiljön stödjer patientens integritet, individuella resurser och läkeprocesser.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårdmiljöns betydelse.pdf Pdf, 127.6 kB. 127.6 kB 2020-11-11 14.37

Senast publicerad: