Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom onkologisk vård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom onkologisk vård

Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Synliggöra kompetensområde och ansvar hos specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård.

  • Utgöra ett stöd och vägledning för sjuksköterskor som vårdar patienter för att säkerställa en god, säker och jämlik cancervård samt säkerställa utveckling av omvårdnaden.

  • Medverka till att patienter får en god, säker och jämlik vård och behandling i alla stadier av cancersjukdomen och inom alla vårdformer.

  • Informera patienter och närstående om vilken roll, kompetens och ansvar som en specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård har.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare vid anställning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård för att säkerställa den kompetens som behövs för god och säker cancervård.

  • Stödja lärosäten vid utformning, planering och genomförande av kursplaner och utbildning inom cancervård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom onkologisk vård. Pdf, 278.5 kB.

Senast publicerad: