Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad

Komp besk Njurmedicin

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad ger uttryck för den kompetens som Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNSF) anser att en sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad bör besitta.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att ge patienter med njurmedicinsk sjukdom en god och säker vård.
  • Tydliggöra sjuksköterskans professionella kompetens inom njurmedicin för blivande samt yrkesverksamma specialister
  • Utgöra en vägledning för patienter och närstående gällande vilken kompetens som kan/bör efterfrågas
  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning
  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god vård

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad. Pdf, 232.8 kB.

Senast publicerad: