Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskapsunderlag för teamet

(0 röster)
Omslag Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer så som kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk
aktivitet och ohälsosamma matvanor har stor betydelse för såväl uppkomst av cancer som resultatet av cancerbehandling. Alltfler personer diagnostiseras, behandlas och / eller lever med en cancerdiagnos i Sverige.

Antalet nya fall av cancer är årligen drygt 60 000 och idag lever cirka 500 000 personer som har eller har haft en cancerdiagnos. Orsakerna till cancer är flera, men vi vet idag att 30 procent av all cancer kan förebyggas med rökstopp, minskat riskbruk av alkohol, tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Det innebär att den enskilda individen själv kan påverka risken för cancer. Men ofta krävs stöd av hälso- och sjukvårdens (HSV) personal för att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

OBS, broschyren finns endast som PDF att ladda ner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kost och träning - Cancer information 200428.mp4 Mp4, 36.5 MB. 36.5 MB 2020-09-09 12.23
Rökning och Alkohol - Cancer information 200428.mp4 Mp4, 72.4 MB. 72.4 MB 2020-09-09 12.24
Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-09-09 12.12

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: