Kompetensbeskrivning för skolsköterskor

Omslag Kompetensutbildning för skolsköterskor

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.

Tillämpning av kompetensbeskrivningen skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats bidrar till att:

  • Klargöra rollen som skolsköterska inom EMI och desskompetensområde och ansvar i utvecklingen av omvårdnaden/vården, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och den medicinska kompetensen.

  • Klargöra vad skolsköterska inom EMI ska kunna mot bakgrund av kärnkompetenserna.

  • Utgöra ett stöd för vårdgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens inom EMI1 som behövs för att kunna erbjuda en god och säker omvårdnad/vård för elever.

  • Utgöra ett stöd för vårdgivaren i samband med medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal.

  • Stödja landets lärosäten i utformning, planering och genomförande av utbildningar till specialistsjuksköterska inom EMI.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för skolsköterskor. Pdf, 289.8 kB.

Senast publicerad: