Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom gastroenterologi och hepatologi

För att hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag
måste planering och utförande av vård byggas upp så att
den tar hänsyn till de behov och önskemål som enskilda
patienter och närstående har.

omslag för kompetensbeskrivning för sjuksköterska inom gastroenterologi och hepatologi

Sex stycken kärnkompetenser identifierades genom kartläggningsstudier i USA i syfte att finna orsaker till återkommande avvikelser i vården. Kärnkompetenserna
är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Utifrån dessa kärnkompetenser arbetar sjuksköterskan inom gastroenterologi och hepatologi på avancerad nivå för att utföra, analysera, reflektera samt utvärdera, leda och utveckla arbetet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kompetensbeskrivning för sjuksköterska inom gastroenterologi och hepatologi.pdf Pdf, 336.3 kB. 336.3 kB 2022-02-10 08.44

Senast publicerad: