Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom smärtvård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom smärtvård

Kompetensbeskrivningen kan användas som grund för utveckling av kursplaner för smärtutbildning på högskolenivå. Den kan också utgöra ett underlag för utveckling av funktionsbeskrivningar för smärtsjuksköterskor inom olika verksamhetsområden.

Specialområde och specialfunktioner

  • Sjuksköterskans specialområde smärtvård omfattar patienter i alla åldrar med olika typer av smärttillstånd som vårdas i såväl öppen som sluten vård.
  • En specialistsjuksköterska i smärtvård arbetar i arbetslag som omfattar flera yrkeskategorier och/eller som konsult inom öppen och sluten vård.
  • Sjuksköterskan måste ha mångårig yrkeserfarenhet samt personliga egenskaper som gör henne/honom lämpad att ta hand om patienter i svåra livssituationer.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom smärtvård. Pdf, 36.3 kB.

Senast publicerad: