WHO: Investera i sjuksköterskor för att nå agenda 2030

WHO: investera i sjuksköterskor för att nå agenda 2030

Baserat på Världshälsoorganisationen WHO:s rapport State of the World’s Nursing Report, kommer nu Svensk sjuksköterskeförening med broschyren WHO: investera i sjuksköterskor för att nå agenda 2030.

Senast publicerad: