Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och uppgifter mot patienter, vårdgivare och samhället.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) är en professionsförening
och sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. RAS:s främsta mål är att
främja ambulanssjuksköterskornas gemensamma professions- och utbildningsintressen samt att stödja forskning och utveckling av omvårdnad inom ambulans-sjukvården.

En nationell kompetensbeskrivning beskriver den kunskap och
kompetens som ambulanssjuksköterskan behöver och är viktig för att tydliggöra
professionen.

Kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor publicerades första
gången 2012 och har därefter haft betydelse för utvecklingen av omvårdnad
i ambulanssjukvården och för att beskriva ambulanssjuksköterskans profession
i relation till det omgivande samhället.

I takt med att ambulanssjukvården utvecklas publiceras nu en reviderad
kompetensbeskrivning.

I kompetensbeskrivningen används genomgående
benämningen ambulanssjuksköterska, en titel som avser legitimerad sjuksköterska
med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva ambulanssjuksköterskans
professionella kompetens i ambulanssjukvårdens kontext.

Kompetensbeskrivningen ska:

 • utgöra ett stöd för jämlik, god och säker vård för patienter som vårdas
  inom ambulanssjukvården,
 • tydliggöra och synliggöra ambulanssjuksköterskans unika yrkeskunnande,
  kompetens och ansvar för utveckling av vården,
 • vägleda politiker, myndigheter och beslutfattare inom hälso- och sjukvård vid
  planering och säkerställande av jämlik, god och säker ambulanssjukvård,
 • tydliggöra professionens specialistkunskap för arbetsgivare för att säkerställa
  den kompetens som behövs för jämlik, god och säker ambulanssjukvård, samt
 • tydliggöra ambulanssjuksköterskans kunskap, kompetens, ansvar och funktion
  gentemot det omgivande samhället.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Pdf, 229.4 kB.

Senast publicerad: