Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och uppgifter mot patienter, vårdgivare och samhället.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att ge patienter och närstående en god och säker ambulanssjukvård.

  • Tydliggöra professionen och yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma specialistutbildade ambulanssjuksköterskor.

  • Synliggöra den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans ansvar för omvårdnadsutveckling.

  • Vägleda landsting och regioner som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god ambulanssjukvård.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar.

  • För att säkerställa den kompetens som behövs.

  • För en god ambulanssjukvård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Pdf, 4.1 MB. (Pdf, 4.1 MB)

Senast publicerad: