Omvårdnad - forskning och framtid

Omslag Omvårdnad - forskning och framtid

Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentrerad och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

Strategin för forskning inom omvårdnad beskriver vikten av att patienter, närstående och allmänhet i mycket högre grad ges möjlighet att delta i hela forskningsprocessen för att öka nyttiggörandet av forskningsresultat. Den beskriver också hur detta kan förverkligas genom principer för finansiering, utveckling av forskningsmiljöer och förbättrade organisatoriska förutsättningar.

Klicka här för att läsa Omvårdnad - forskning och framtid. Pdf, 913.3 kB.

Senast publicerad: