Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling.

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

I detta dokument: Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling har riktlinjer från 2007 uppdaterats och kompletterats med en ny efterskrift. Riktlinjerna är vägledande och beslut, handläggning och diskussion måste anpassas till varje enskilt fall.

Med livsuppehållande behandling avses åtgärder som upprätthåller liv i en annars livshotande situation genom exempelvis respiratorvård, dialys, nutrition, vätsketerapi, men i vissa situationer även behandling med antibiotika, insulin eller vätskedrivande läkemedel.

Klicka här för att läsa Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling. Pdf, 120.9 kB.

Senast publicerad: