Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

I Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan skildrar Anna Götlind föreningens historia ur ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: hur föreningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar.

Boken berättar också om sjuksköterskeyrkets förändring över hundra år. Vi får möta en lång rad enskilda kvinnor och män i det stora sjuksköterskekollektivet. I boken kommer sjuksköterskorna själva att synas och höras - olika människoöden lyfts fram i text och bild - både kända och okända.

Boken kostar 150 kronor, plus porto och beställs i vår webbutik Länk till annan webbplats.

För övriga beställs boken via Gothia Förlag på tel 08-462 26 70, fax 08-644 46 67, e-post: info.gothia@verbum.se, hemsida www.gothiaforlag.se Länk till annan webbplats..

Senast publicerad: