Kollegialitet för god omvårdnad

Omslag Kollegialitet för god omvårdnad

Att vara en profession innebär traditionellt att en yrkesgrupp getts samhällets förtroende att självständigt utveckla sitt kunskapsområde och reglera den egna yrkesutövningen. Detta sker formellt genom institutioner och professionella sammanslutningar, men också i vardagen i samspelet mellan yrkesutövare och mötet med patienten.

Kollegialitet handlar om hur vi beter oss, och vilket ansvar, vi som sjuksköterskor har gentemot varandra. En god kollegialitet har den vårdbehövande personen i fokus och utgör en viktig kraft i utvecklingen av god omvårdnad.

Kollegialitet handlar om att stötta varandra i att ge en god omvårdnad i partnerskap med och med den vårdbehövande personens behov och rättigheter som utgångspunkt. Kollegialitet handlar om att varje medlem i professionen har ett eget ansvar för sin yrkesutövning, men att vi samtidigt har ett kollektivt ansvar för professionen. Kollegialitet handlar om att stötta varandra och ställa krav på ansvarstagande, inte i första hand om att straffa de professionsmedlemmar som faller utanför normen. För utvecklingen av en god kollegialitet är förekomsten av en öppen och tillitsfull kultur avgörande.

Vad som är god yrkesutövning avgörs oftast i situationen, vilket ställer krav på sjuksköterskor att kunna kritiskt reflektera över den egna praktiken i relation till professionsetiken, både enskilt och tillsammans.
Detta är ett reflektionsunderlag för sjuksköterskor.

Läs "Kollegialitet för god omvårdnad". Pdf, 1.1 MB.

Senast publicerad: