Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom företagshälsovård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom företagshälsovård

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård.

Kompetensbeskrivningen kan användas för att:

  • Bidra till att ge patienter och närstående god och säker vård.
  • Tydliggöra professionen/yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma specialister.
  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning.
  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god vård (SOSFS 2005:12).

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom företagshälsovård. Pdf, 473.5 kB.

Senast publicerad: