Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom rehabilitering

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom rehabilitering

Syftet med denna kompetensbeskrivning är att på nationell nivå klargöra rehabiliteringssjuksköterskans kompetensområde efter genomförd specialistutbildning och därigenom bidra till en god och säker rehabilitering.

Kompetensbeskrivningen är ett ramverk för att beskriva rehabiliteringssjuksköterskans kompetens på avancerad nivå, som hittills harsaknats, därmed saknas även en grund för professionell utveckling och stöd för utformning av en specialistutbildning inom rehabilitering.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom rehabilitering. Pdf, 1021.3 kB.

Senast publicerad: