Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor

Omslag Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor

Kompetensbeskrivningen beskriver telefonsjuksköterskans unika och professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen för framtidens telefonsjuksköterska ska användas:

  • Vid organisering och planering av sjukvårdsrådgivning per telefon oavsett vårdkontext.

  • Av de arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs inom telefonrådgivning.

  • För att tydliggöra professionen/yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma telefonsjuksköterskor.

  • För att synliggöra sjuksköterskans ansvar för omvårdnadsutveckling.

  • För universitet och högskolor vid planering av utbildningar, bland annat en specialistutbildning för telefonsjuksköterskor.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor för telefonsjuksköterskor. Pdf, 380 kB. (Pdf, 380 kB)

Senast publicerad: