Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor

Omslag Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor

Kompetensbeskrivningen beskriver telefonsjuksköterskans unika och professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen för framtidens telefonsjuksköterska ska användas:

  • Vid organisering och planering av sjukvårdsrådgivning per telefon oavsett vårdkontext.

  • Av de arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs inom telefonrådgivning.

  • För att tydliggöra professionen/yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma telefonsjuksköterskor.

  • För att synliggöra sjuksköterskans ansvar för omvårdnadsutveckling.

  • För universitet och högskolor vid planering av utbildningar, bland annat en specialistutbildning för telefonsjuksköterskor.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor för telefonsjuksköterskor. Pdf, 380 kB.

Senast publicerad: