Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer

Syftet med denna broschyr är att ge dig kunskap om hur ohälsosamma levnadsvanor kan påverka dig under och efter cancerbehandling.

Vad vi äter, dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa både på kort och lång sikt.

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för vilka råd vården ska ge kring förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Dessa riktlinjer har anpassats för personer som har eller har haft en cancersjukdom.

OBS, broschyren finns endast som PDF att ladda ner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-09-09 11.15

Senast publicerad: