Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kirugisk vård

Omslag för sjuksköterskor inom kirurgisk vård

Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

Tillämpning av kompetensbeskrivningen bidrar till att:

  • Klargöra specialistsjuksköterskans kompetens­ område och ansvar i utvecklingen av den kirurgiska omvårdnaden och den kirurgiska vården.

  • Säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden.

  • Stödja landets lärosäten i utformning, planering och genomförande av utbildningar till specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kirurgisk vård. Pdf, 424.2 kB.

Senast publicerad: