Värdegrund för omvårdnad

Omslag Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad. Dessa värden har utvecklats inom omvårdnadsvetenskapen alternativt bygger de på erfarenhetsbaserad grund.

Värdegrund för omvårdnad är reviderad

Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, nu har den reviderats. Mycket av innehållet är detsamma i 2016 års upplaga.

Värdegrunden ger vägledning i ditt möte med en person i behov av vård, i samtal om etiska ställningstaganden och uppmuntrar dig till reflektion som stöd i ditt etiska ansvar i din yrkesutövning. Rent konkret är hela texten bearbetad, ett stycke om mod är tillagt. Mer finns nu skrivet om reflektion i grupp och fördjupningslitteraturen är uppdaterad.

Varför behövs en värdegrund för omvårdnad?

En värdegrund för omvårdnad är av central betydelse både för utvecklingen av det vetenskapliga kunskapsområdet, för dess tillämpning och för utformningen av huvudområdet i sjuksköterskors utbildning.

Omvårdnad utövas av de flesta av vårdens yrken och professioner men det är sjuksköterskeprofessionen som har ansvar för områdets kunskapsutveckling.

Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning är att utformningen och innehållet i Värdegrund för omvårdnad ska inbjuda till diskussion och reflektion om värdegrundsfrågor inom omvårdnad.

Klicka här för att läsa Värdegrund för omvårdnad. Pdf, 570.9 kB.

Foundation of nursing care values Pdf, 930.8 kB.

Senast publicerad: