Fysisk aktivitet hos ungdomar med allergi och astma

Denna broschyr visar hur du som sjuksköterska kan arbeta med hälsosamma levnadsvanor och främja fysisk aktivitet i arbetet med barn och ungdomar som har allergi och astma.

Broschyren visar en modell som är användbar i arbetet med barn och ungdomar som har astma och/eller luftvägsallergi så att sjuksköterskan på ett strukturerat sätt kan öka motivationen till fysisk aktivitet, modellen har tagits fram av Astma-, Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA) i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Samtal om levnadsvanor är en av de mest effektiva metoderna att få patienterna medvetna om vikten av att leva hälsosamt. Samtal ger kraft att förändra och förbättra ohälsosamma levnadsvanor. I det arbetet har sjuksköterskan en självklar roll genom sitt breda omvårdnadskunnande och sin nära kontakt med barn och ungdomar som har astma och/eller allergi.

Barn och ungdomar med astma bör:

ta luftrörsvidgande läkemedel cirka 15 min före träning
vara noga med uppvärmning – successiv pulshöjning under 10–15 min
varva ner med långsam pulssänkning under 5–10 min
ha luftrörsvidgande läkemedel tillhands att ta vid besvär.

Sjuksköterskans roll är att fånga upp barnets/ungdomens behov för att kunna ge barnet/ungdomen/föräldern kunskap, motivationshöjande verktyg och stöd för att förbättra sin hälsa. Det är betydelsefullt att arbeta med den målsättning som barnet själv är med och formulerar. Ovanstående sammanfattas i en individuell skriftlig behandlingsplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
levnadsvanor fysisk aktivitet hos ungdomar med allergi och astma.pdf Pdf, 972.9 kB. 972.9 kB 2020-09-09 12.32

Senast publicerad: