Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

(0 röster)
Omslag Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra professionsföreningar tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap. Här beskriver vi nu kärnkompetensen säker vård.

Skriften beskriver med utgångspunkt i svensk vård, forskning och vårdutbildningar vilka kunskaper som behövs och förväntas av medarbetarna för att de ska kunna ge en säker vård. Vi beskriver också vad som karakteriserar en vårdorganisation där patientsäkerheten sätter sin prägel på all verksamhet.

Texten utgår från exempel på konkreta situationer i vårdens vardag. Samtidigt ger den en teoretisk grund som beskriver förutsättningarna för en säker vård, och hänvisar till forskning på området. För den som söker de absolut senaste rönen eller mer avancerad kunskap hänvisar vi till referenserna i slutet av denna skrift och annan litteratur.

Klicka här för att läsa Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. Pdf, 784.1 kB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: