Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

Omslag för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att den ska:

  • Bidra till att säkerställa en god och säker vård och hög kompetens inom vård och omsorg.

  • Underlätta och användas i anställningssammanhang.

  • Utgöra underlag för universitet och högskolor vid planering och genomförande av utbildning.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Pdf, 476.3 kB.

Senast publicerad: