Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni

Ett ansvar för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård

En skrift för dig som arbetar med personer som har psykisk ohälsa, i detta fall schizofreni, och behöver förändra sina levnadsvanor. Publikationen är framtagen av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor i samarbete med Svensk sjuksköterskeföreningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni.pdf 1.1 MB 2020-09-10 08.58

Senast publicerad: