Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni

Ett ansvar för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård

En skrift för dig som arbetar med personer som har psykisk ohälsa, i detta fall schizofreni, och behöver förändra sina levnadsvanor. Publikationen är framtagen av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor i samarbete med Svensk sjuksköterskeföreningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-09-10 08.58

Senast publicerad: