Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

(0 röster)

Sjuksköterskans kompetens är en garant för en säker patientvård. Vår förhoppning är att Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor ska fungera som stimulans i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård.

Sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad har efter mer än 30 års svensk utveckling sprängt vallen med över tusen disputerade sjuksköterskor.

Ny medicinsk teknologi och utveckling av nya läkemedel vidgar gränserna för vad som är möjligt gällande diagnostik och behandling i framtiden. Omvårdnadsvetenskapen blir allt mer specialiserad. Informations- och kommunikationsteknologin är endast i början av sina möjligheter.

Sammantaget leder denna intensiva utveckling inom vården och omsorgens områden till att det ställs nya krav på sjuksköterskors kompetens.

Hur ser svensk hälso- och sjukvård ut i dag och vilka är de behov som ska tillfredsställas och vilka kompetenser behövs nu och framåt? Om det och mer kan du läsa i vår strategi för utbildningsfrågor.

Strategi för utbildningsfrågor Pdf, 527.9 kB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: