Avancerad specialistsjuksköterska

(0 röster)

- Ett nytt yrke, en ny möjlighet för svensk hälso- och sjukvård

Svensk sjukvård tampas med många utmaningar, exempelvis långa vårdköer, krav på hög tillgänglighet och bristande kontinuitet. Ökade krav från medborgarna tillsammans med en vård som alltmer bedrivs utanför sjukhuset innebär behov av nya arbetssätt och lösningar.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening anser att en väg till lösning är att introducera ett nytt yrke – den avancerade specialistsjuksköterskan. Den avancerade specialistsjuksköterskan är en specialistsjuksköterska som erhållit en fördjupad omvårdnadskompetens tillsammans med utökad medicinsk kunskap. Vägen till avancerad specialistsjuksköterska förutsätter både specialistsjuksköterskeexamen och masterexamen i omvårdnad samt ett statligt reglerat fortbildningsprogram. Utbildningen ska vara nationell och yrkestiteln behöver skyddas.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
avancerad specialistsjuksköterska.pdf Pdf, 242.3 kB. 242.3 kB 2021-11-01 13.11

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Senast publicerad: