Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ögonsjukvård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ögonsjukvård

Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård.

  • Tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan.

  • Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård.

  • Vara till hjälp för arbetsgivare vid anställning av ögonsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

  • Fungera som vägledning och rekommendation till universitet och högskolor vid planering av specialistutbildningar inom ögonsjukvård.

  • Stimulera och introducera sjuksköterskor till att arbeta inom ögonsjukvård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom ögonsjukvård. Pdf, 320 kB.

Senast publicerad: