Dialogduken

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad.

Nu kan du använda dialogduken på ännu fler sätt.

  • Ett sätt att arbeta med Dialogduken är att följa de olika steg som finns på duken, det vill säga utgå från en berättelse.
  • Ett annat sätt är att gruppen gemensamt väljer ett värdeord som upplevs angeläget att reflektera kring och att reflektionen utgår från det valda värdeordet.
  • Dialogduken kan också användas som stöd vid etisk analys/ etisk rond.

Dialogduken (i A1 format) finns att beställa från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Instruktioner till dialogduken.pdf Pdf, 563.1 kB. 563.1 kB 2021-05-05 13.40
Dialogduk 2021 A3 för utskrift.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2021-05-05 13.37
Dialogduk 2021 digital presentation.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2021-05-05 13.39
Berättelser till dialogduken 2021.pdf Pdf, 89.6 kB. 89.6 kB 2021-05-05 13.46
Fler berättelser.pdf Pdf, 96.3 kB. 96.3 kB 2021-05-05 15.07

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: