Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom dermatologi och venereologi

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom dermatologi och venereologi

Föreningen Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige (DVSS) och Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt med kompetensbeskrivning som skildrar den unika kompetens som krävs för att arbeta inom dermato-venereologi. Dokumentet har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005).

Syftet med kompetensbeskrivningen är att:

  • Bidra till att ge patienter och närstående en god och säker dermato-venereologisk vård.

  • Tydliggöra dermato-venereologisjuksköterskans profession och yrkesutövning för blivande samt yrkesverksamma sjuk- sköterskor specialiserade inom dermato-venereologi.

  • Synliggöra sjuksköterskans ansvar för utveckling av dermato-venereologisk omvårdnad och behandling.

  • Utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god dermato-venereologisk vård.

  • Utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och utförande av utbildning och specialisering inom området dermato-venereologi på avancerad nivå.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom dermatologi och venereologi. Pdf, 544.1 kB.

Senast publicerad: