Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom diabetesvård

Omslag Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom diabetesvård

Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) anser att en sjuksköterska behöver för att arbeta inom diabetesvård. SFSD:s styrelse tillsatte år 2004 en arbetsgrupp med uppgift att utforma ett sådant dokument. Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att den ska kunna

  • Utgöra vägledning och rekommendation till universitet och högskolor vid planering av utbildningar
  • Användas som underlag vid organisering och planering av diabetesvård
  • Vara till hjälp för arbetsgivare vid anställning av diabetessjuksköterskor i vården
  • Klargöra diabetessjuksköterskans kompetens för personer med diabetes och deras anhöriga.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom diabetesvård. Pdf, 176.7 kB.

Senast publicerad: